dimarts, 6 de febrer de 2018

A distància

Encara que resulte fred, seure davant una pantalla i explicar les claus d'un text atractiu sense ningú al davant que et replique, compensa rebre els correus dels alumnes, des de diverses parts de l'Estat i encara del mon, tan implicats en l'aprenentatge de les tècniques i els recursos que, modestament, intente compartir amb ells. És el que té la formació a distància.
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/14588