dimarts, 5 de juliol de 2011

Un viatge fantàstic

És un clàssic que coneixen tots els historiadors de l'Art, per bé que està escrit per als que no són especialistes. La Història de l'Art (Phaidon) de sir Ernst Hans Gombrich (Viena, 1909 - Londres, 2001) és, en tot cas, un llibre imprescindible per a tots aquells que volen fer un acostament inicial a l'evolució de les diferents maneres d'entendre l'art que ha experimentat la humanitat. El propòsit inicial de l'autor era explicar la línia continua que lliga la producció artística des dels homes de les coves fins la primera meitat del segle XX (la primera edició anglesa és de 1950). L'èxit del llibre i les contínues reedicions van fer, però, que Gombrich hi afegira un últim capítol que, a més, va anar ampliant. Les principals virtuts del llibre són la claredat expositiva (hi ha ben pocs autors que expliquen les coses amb l'amenitat i la senzillesa de Gombrich), la presència de làmines en color de pràcticament totes les obres que se citen i el plantejament de l'obra no com un conjunt de ressenyes d'obres més o menys conegudes pel gran públic sinó com una reflexió sobre aquest fil conductor que agermana els diferents estils artístics. És clar que hi manquen algunes obres fonamentals -no he trobat referències a, per exemple, Les demoiselles d'Avignon-, però, en canvi, el discurs queda net d'interferències i excursos que haurien contaminat aquesta mena de camí panoràmic al llarg de la història de l'Art. De fet, la tria de Gombrich està fonamentada en la capacitat de l'obra per explicar aquelles idees més representatives del moment, més que no en factors com la popularitat (amb tot no hi falten la majoria de les més conegudes: Les menines, La Gioconda, etc.). A més, Gombrich té la virtut d'anar comparant obres i fent notar els detalls que caracteritzen les diferents solucions que els artistes han donat als problemes de cada gènere al llarg de la història, de forma que el lector acaba tenint una visió global més que completa. Això ha fet que aquesta Història de l'Art s'haja convertit en un best-seller i que, més de mig segle després d'haver estat escrita, encara captive el lector. No és, doncs, un llibre per aprofundir en els secrets d'un o altre període, però sí una obra molt recomanable per a gaudir d'una visió panoràmica i ben informada d'un periple fantàstic. I també un llibre per retrobar el plaer de la lectura en una obra que, inicialment, no està concebuda amb intenció literària.